Door de jaren heen zijn er vele stijlen karate ontwikkeld, van non-contact tot full-contact. Elke stijl heeft zijn eigen geschiedenis, specialiteiten, bonden en examen eisen.

”Een karatestijl is net zo goed als degene die het beoefent!”

Ik durf dan ook niet te stellen dat de ene stijl beter is dan de andere, ze zijn slechts anders. 

Welke stijl karate je ook doet, ze leveren allemaal een mate van fysieke en mentale beheersing, controle en discipline. Laat je nooit misleiden door gradaties, deze zijn zeer afhankelijk van organisatie, stijl, connecties en leraar. Een zwarteband zegt alleen dat de beoefenaar de basis technieken kent en deze op het moment van toetsing deze technieken voldoende beheerste om te slagen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een goed contact hebben met elkaar en de leraar(en). Een grote dojo is goed voor je ontwikkeling, omdat je veel sparringspartners hebt. Wij als kleine dojo vangen dit op om regelmatig seminars te organiseren of met onze leerlingen bij andere dojo’s mee te trainen. Voordeel van onze kleine dojo is dat er veel individuele aandacht is en hierdoor technisch op hoog niveau getraind kan worden. 

Zo kies je jouw Sensei!

Karate is geen sport, al wordt dit wel zo gebracht en benaderd in de westerse wereld. Je mag beseffen dat je jezelf gaat trainen in een kunst waarbij je technieken leert die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor jou en anderen. Goeie begeleiding is belangrijk voor de juiste balans van lichaam en geest, om zo de geleerde technieken en de discipline daarbij te kunnen beheersen.

Een Sensei (leraar) moet bij je passen. Hij/zij moet duidelijk open en oprecht zijn. Je moet het gevoel hebben dat je van de Sensei kan en wil leren, dat je kan accepteren als de Sensei je wijst op gedrag, techniek, spraak en houding. In Japan wordt de Sensei als een vader beschouwd. Een persoon die het gezin (dojo) leidt om het beste uit zijn kinderen naar boven te laten komen. Hierbij is het de doelstelling dat de kinderen (leerlingen) de ouder (Sensei) overstijgen. Dit is een hele andere benadering en beleving dan we hier in het westen gewend zijn t.a.v. een sportinstructeur. De Sensei is meer dan alleen een instructeur, de Sensei corrigeert en complimenteert je op een wijze die je stimuleert om de potentie die in je aanwezig is, naar boven te halen. Tegelijk geeft de Sensei je handvatten om deze potentie te bundelen en te kanaliseren, zodat je het richting kan geven in het leven. De Sensei is de persoon die je binnen een paar lessen kent en weet waar je grenzen liggen en waar je ontwikkelingsgebied zit. De Sensei begint bij alle leerlingen met dezelfde trainingstechnieken, hierdoor lijkt het alsof er voor iedereen een zelfde ontwikkelingsplan is. Maar niets is minder waar. Een goede Sensei, weet alle leerlingen individueel te prikkelen en te stimuleren om de beste versie van jezelf te worden. 

Dojo’s en Sensei’s die zich op een aspect van karate richten maken een duidelijke keuze voor de sport-karate en niet voor het Budo. Sport-karate is competitie gericht en doel gericht. Budo-Karate richt zich op de ontwikkeling en de weg die dit met zich mee brengt. 

“Budo-Karate richt zich op de weg van ontwikkeling. Sport-Karate richt zich op competitie en resultaat.”

In onze dojo geven we BUDO-KARATE in de stijl Kyokushin-Kan. Een van de jongere karate stijlen waarvan Mas. Oyama de grondlegger is.

Het is een karatestijl die dicht bij de realiteit staat, maar de traditionele vormen niet uit het oog is verloren. Na het overlijden van de grondlegger Mas.Oyama in 1994, is er veel verdeeldheid ontstaan op politiek- en organisatieniveau. Hierdoor zijn er diverse afsplitsingen en organisatie ontstaan met elk hun eigen zienswijze op het Kyokushin karate. 

Wij hebben in overleg met onze hoofd instructeur Sensei André Terink, gekozen om ons aan te sluiten bij de Kyokushin-Kan organisatie. In deze organisatie is Budo-Karate de basis. Dit sluit perfect aan op onze zienswijze van Kyokushin en karate in het algemeen. 

Klik hier als je meer wilt lezen over onze keuze en over het Kyokushin-Kan.

BKA demo 1
l. Sensei André Terink | m. Sempai Thomas Luyken | r. Sensei Peter Horst