Als vereniging organiseren we een aantal maal per jaar een moment waar onze leden examen kunnen doen. In basis mag iedereen examen doen, al adviseren we als bestuur de individuele adviezen van onze technische commissie op te volgen. Het bestuur heeft slechts een faciliterende functie t.a.v. de examens. Het bestuur heeft dus geen inhoudelijke zeggenschap, dit is volledig de taak van onze Technische commissie. 

De technische commissie zal inhoudelijk het examen afnemen en zorgen dat er voldoende kader aanwezig is om een gedegen examen af te nemen. Onder leiding van Sensei André Terink is onze technische commissie, vanuit de Wereld organisatie bevoegd om tot en met de 2e Dan graad examen af te nemen. In samen werking met Shihan Vlado Haljer (landsvertegenwoordiger van Nederland voor de Kyokushin-Kan organisatie), mogen we in Nederland t/m 3e Dan examen afnemen. Binnen de Kyokushin-Kan Nederland hebben we besloten om 1e Dan examens en hoger met een landelijke Technische commissie af te nemen. 

Examen onderdelen:

Kihon

Technische vaardigheden en uitvoering hiervan.

Kata

Een vast patroon van technieken (Kihon), die de effectiviteit en doorgronding hiervan laten zien.

Breken

Tamashi wari, het breken van plankjes. Hierin wordt techniek, focus, snelheid en mentale ontwikkeling zichtbaar. 

Kumite

Sparren/vechten, waarin op actieve wijze wordt getoond dat de technieken eigen zijn gemaakt en toegepast worden.

Conditie

Stamina training waarin doorzettingsvermogen, fysieke en mentale fitheid wordt getoond.

Theorie

De kennis van techniek, Japanse termen en hoe deze toe te passen en over te dragen. Ook het doorgronden van Budo komt hier aan de orde. 

Om te slagen dienen deze onderdelen gemiddelde voldoende te zijn!

Exameneisen

Voor elke Kyu (gradatie) zijn er duidelijke eisen die alle zes de examenonderdelen dekken. Wat zich lastig laat vangen in harde technische eisen, is de persoonlijke rijping. Waar bij de lagere graduaties de nadruk meer op de techniek ligt, ligt deze bij de Dan-graden meer op der persoonlijke ontwikkeling en doorgronding van Kyokushin in het algemeen. Dit is iets wat zich niet laat vangen in technische beschrijvingen maar wel zichtbaar is voor de hogere gegradueerden die deze examens ook moeten beoordelen.

10e Kyu - Oranje Band

Kihon:

Dachi – Standen
– Heisoku Dachi
– Musubi Dachi
– Heiko Dachi
– Shizen Tai
– Uchi-hachiji Dachi
– Zenkutsu Dachi
– Yoi Dachi
– Kumite Dachi.

Tsuki – Stoten en Uchi – Slagen:
– Seiken Jodan Morote Tsuki
– Seiken Chudan Morote Tsuki
– Seiken Gedan Morote Tsuki
– Seiken Jodan Tsuki
– Seiken Chudan Tsuki
– Seiken Gedan Tsuki
– Seiken Shita Tsuki
– Seiken Kagi Tsuki (Seiken Mawashi Tsuki)
– Seiken Ago Uchi
– Seiken Tate Tsuki.
– Combinatie van drie stoten: Jodan Tsuki, Shita Tsuki en Kagi Tsuki.

Uke – Weringen:
– Seiken Jodan Uke
– Seiken Soto Uke
– Seiken Gedan Barai
– Kake Wake Uke
– Sune uke (beenwering tegen gedan mawashi geri).

Geri – Schoppen:
– Hiza Geri
– Kin Geri
– Chudan Mae Geri
– Gedan Mawashi Geri
– Mae Keage
– Yoko Keage

Kata:
– Taikyoku Sono Ichi »»
– Taikyoku Sono Ni

Ido Geiko – Kihon in beweging:
In Zenkutsu Dachi lopen en draaien gecombineerd met Tsuki’s, Uke’s en Geri’s: Mae (vooruit), Sagari (achteruit), mawatte (draaien)

Kumite – Vechten

Yakusoku Kumite – Weren op aanvallen:
Handwering tegen Tsuki en Geri/ Beenwering tegen Geri.

Jiyu Kumite:
Aantal partijen van twee minuten. Openen in gevechtshouding met Kiai en bewegen in gevechtshouding; Kamae (Attentie) en Reigi (Respect/Etiquette, ontspannen sparren).

Conditie en fysieke test:
– Rekoefeningen
– Opdrukken op vuisten vanuit voorligsteun op de knieën (10x)
– Opspringen vanuit hurkzit (10x),
– Buikspieroefeningen (lig / zit, 20x).
– In handstand staan met een partner of tegen de muur (5 seconden).

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen
– Dojo etiquette
– Correcte manier van dragen karate gi en obi
– Betekenis van de budogroet Osu
– Betekenins van het woord Kyokushin en aanspreektitels (Sempai, Sensei, Shihan)

9e Kyu - Oranje Band met slip

Kihon:

Dachi – Standen:
– Sanchin Dachi
– Kokutsu Dachi
– Neko Ashi Dachi
– Tsuri Ashi Dachi
– Kiba Dachi.

Tsuki – Stoten en Slagen:
– Uraken Ganmen Uchi
– Uraken Sayu Uchi
– Uraken Hizo Uchi
– Uraken Mawashi Uchi
– Shuto Sakotsu Uchi
– Shuto Ganmen Uchi
– Shuto Sakotsu Uchi Komi
– Shuto Uchi Uchi
– Shuto Hizo Uchi

Uke – Weringen:
– Seiken Uchi Uke
– Seiken Uchi Uke Gedan Barai.

Geri – Schoppen:
– Kansetsu Geri
– Chudan Yoko Geri
– Chudan Mawashi Geri
– Mawashi Soto Keage (Teisoku)
– Mawashi Uchi Keage (Heisoku).

Kata:
– Taikyoku Sono San »»
– Sokugi Taikyoku Sono Ichi

Ido Geiko – Kihon in beweging:
Lopen in Kiba Dachi, Kokutsu Dachi en Neko Ashi Dachi en draaien gecombineerd met Tsuki’s,
Uke’s en Geri’s: Mae (vooruit), Sagari (achteruit), Mawatte (draaien, keren). Bewegen in gevechtshouding.
Mae (vooruit), Sagari (achteruit), mawatte (draaien)

Kumite – Vechten:

Yakusoku Kumite:
In Zenkutsu Dachi, aanvallen en weren met geleerde technieken met een partner. Na wering tegenaanval (Uke Kaeshi)

Jiyu Kumite:
Aantal partijen van twee minuten. Openen in gevechtshouding met Kiai en bewegen in gevechtshouding; Reigi (Respect/Etiquette, Ontspannen sparren.

Conditie en fysieke test:
Rekoefeningen met verbetering van vorige niveau.
– Opdrukken op vuisten vanuit voorligsteun op de knieën  (15x)
– Opdrukken op Shuto hand vanuit voorligsteun op de knieën  (15x)
– Opspringen vanuit hurkzit (15x)
– Buikspieroefeningen (lig / zit, 25x)
– In handstand staan met een partner of tegen de muur (10 seconden).

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen
– Tot tien kunnen tellen in het Japans
– geschiedenis van het Kyokushin karate.

8e Kyu - Blauwe Band

Kihon:

Dachi – Standen:
– Openen in Migi Sanchin Dachi, draaien naar links in Kokutsu Dachi, vervolgens naar Neko Ashi Dachi, Tsuri Achi Dachi en Kiba Dachi. De handen houden de Obi (band) vast of eventueel in gevechtshouding. Herhalen in Hidari Sanchin Dachi.

Tsuki – Stoten en Slagen:
– Jun Tsuki

Uke – Weringen:
– Shuto Mawashi Uke
– Seiken Jodan Juji Uke
– Seiken Gedan Juji Uke

Geri – Schoppen:
– Ushiro Geri
– Jodan Mawashi Geri.

Kata:
– Pinan Sono Ichi »»
– Sokugi Taikyoku Sono Ni

Ido Geiko – Kihon in beweging:
Lopen in Kokutsu Dachi, Neko Ashi Dachi, Zenkutsu Dachi en Kiba Dachi gecombineerd met Tsuki’s, Uke’s en Geri’s (Kiba Dachi met Jun Tsuki) : Mae (vooruit), Sagari (achteruit), Mawatte (draaien, keren), Kaiten (draaien) en Ura Kaiten (achterom draaien).

Ippon Kumites:
Eerste: Zenkutsu Dachi Gedan Barai, instappen Zenkutsu Dachi Jodan Tsuki. Rechts terugstappen Zenkutsu Dachi met Jodan Uke – terugkomen Chudan stoot.

Kumite – Vechten:

Yakusoku Kumite:
Aanvallen en weren met geleerde technieken met een partner. Na wering tegenaanval (Uke Kaeshi)

Jiyu Kumite:
Aantal partijen van twee minuten. Openen in gevechtshouding met Kiai en bewegen in gevechtshouding; Reigi (Respect/Etiquette, Ontspannen sparren).

Conditie en fysieke test:
Rekoefeningen met verbetering van vorige niveau.
– Opdrukken op vuisten vanuit voorligsteun op de knieën  (20x)
– Opdrukken op Shuto hand vanuit voorligsteun op de knieën (20x)
– Opspringen vanuit hurkzit (20x)
– Buikspieroefeningen (lig / zit, 30x)
– In handstand staan met een partner of tegen de muur (15 seconden).

Kokyu ho: (ademshalingsoefeningen)
Kokyu vijf tellen in en uit.
– Nogare (omote) zeven tellen in en drie uit.
– Nogare (ura) drie tellen in, vijf vast en zeven tellen uit.
– Ibuki (kort in en krachtig uitademen, gelijktijdig met het aanspannen van de buikspieren).

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen
– Betekenis van het woord Kyokushin
– Geschiedenis van het karate
– Wie is Sosai Oyama en Kancho Royama.

7e Kyu - Blauwe Band met slip

Kihon:

Dachi – Standen:
– Kiba Dachi Dako (Yon Ju Go) naar Zenkutsu Dachi naar voren draaien (Gedan Barai gevolgd door Chudan Gyaku Tsuki).

Tsuki – Stoten en Slagen:
– Chudan Hiji Ate
– Jodan Hiji Ate
– Jodan Hiji Ago Uchi
– Hiji Oroshi Uchi
– Hiji Ushiro Uchi

Uke – Weringen:
– Shuto Mae Mawashi Uke 
– Seiken Morote Uchi Uke

Geri – Schoppen:
– Mae Tobi Geri
– Gedan Kagato Geri
– Chudan Kagato Geri

Kata:
– Juji kata sono ichi »»
– Sokugi Taikyoku Sono San

Ido Geiko – Kihon in beweging:
Bewegen in diverse standen en combinatie van technieken:
Kiba Dachi, Zenkutsu Dachi (dako), Hidari Gedan Barai, Migi Seiken Gyaku Tsuki, Zenkutsu Dachi (Dako) Enkei Gyaku Tsuki.

Jiyu Kumite – Vechten:
Aantal partijen van twee minuten. Openen in gevechtshouding met Kiai en bewegen in gevechtshouding.

Ippon Kumites:
Tweede: Zenutsu Dachi Gedan Barai, instappen Zenkutsu Dachi Chudan Tsuki. Rechts terugstappen Zenkutsu Dachi met Soto Uke – terugkomen Chudan stoot.

Conditie en fysieke test:
Rekoefeningen met verbetering van vorige niveau.
– Opdrukken op vuisten vanuit voorligsteun op de knieën  (20x),
– Opdrukken op Shuto hand vanuit voorligsteun op de knieën  (20x),
– Opspringen vanuit hurkzit (20x),
– Buikspieroefeningen (lig / zit, 35x).
– In handstand staan met een partner of tegen de muur (20 seconden).

Kokyu Ho:
– Nogare (Omote en Ura)
– Ibuki;

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen.
– Japanse benamingen van de geleerde technieken.

6e Kyu - Gele Band

Kihon:

Dachi – Standen:
– Kake Ashi Dachi.

Tsuki – Stoten en Slagen:
– Tettsui Oroshi Uchi
– Tettsui Komi Kami
– Tettsui Hizo Uchi
– Tettsui Mae Jodan Uchi Uchi
– Tettsui Yoko Jodan Uchi
– Tettsui Yoko Chudan Uchi
– Tettsui Yoko Gedan Uchi
– Tettsui Mae Gedan Uchi.

Uke – Weringen:
– Haito Gedan Uke
– Shuto Jodan Juji Uke
– Shuto Gedan Juji uke.

Geri – Schoppen:
– Jodan Mae Geri
– Jodan Yoko Geri
– Jodan Ushiro Geri.

Kata:
– Juno kata sono ichi »»
– Pinan Sono Ni »»

Ippon Kumite:
Derde: Zenkutsu Dachi Gedan Barai, instappen Zenkutsu Dachi Chudan Tsuki. Links terugstappen Zenkutsu Dachi met Soto Uke – terugkomen met Uraken naar gezicht.

Ido Geiko – Kihon in beweging:
In combinaties lopen van geleerde standen en technieken: Kiba Dachi en Tettsui

Jiyu Kumite – Vechten:
Vijf partijen van twee minuten.

Conditie en fysieke test:
Rekoefeningen met verbetering van vorige niveau.
– Opdrukken op vuisten vanuit voorligsteun (25x),
– Opdrukken op Shuto hand vanuit voorligsteun (25x),
– Opspringen vanuit hurkzit (25x),
– Buikspieroefeningen (lig / zit, 40x).
– In handstand staan met een partner of tegen de muur (25 seconden).

Kokyu ho:
Redelijke beheersing van ibuki.

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen
– Begrippen die gebruikt worden bij wedstrijden.

5e Kyu - Gele Band met slip

Kihon:

Dachi – Standen:
– Sanchin Dachi (Ibuki).

Tsuki – Stoten en Slagen:
– Jodan Shotei Uchi
– Chudan Shotei Uchi
– Gedan Shotei Uchi.

Uke – Weringen:
– Shotei Jodan Uke
– Shotei Soto Uke
– Shotei Gedan Uke
– Shotei Morote Jodan/Gedan Uke.

Geri – Schoppen:
– Ushiro Mawashi Geri
– Tobi Mawashi Geri

Kata:
– Sanchin Kata »» (oefenkata Tsukino)
– juji Kata sono ni »»

Ido Geiko – Kihon in beweging:
Combinatie van standen, stoten, schoppen en weringen van tot nog toe geleerde technieken:
– Sanchin Dachi met Uchi Uke, voorste been doorstappen in zenkutsu dachi met Gyaku Tsuki, Uchi Uke, Uraken Ganmen Uchi, Hiji Chudan Ate, Jodan Yoko Tettsui.

Ippon Kumites:
Vierde:  Zenkutsu Dachi, Kake wake uke, inkomen met mae geri. Links terugstappen Zenkutsu Dachi met Gedan Barai – terugkomen met Chudan Tsuki.

Jiyu Kumite – Vechten:
Vijf partijen van twee minuten.

Conditie en fysieke test:
– Rekoefeningen met verbetering van vorige niveau.
– Opdrukken op vuisten vanuit voorligsteun (30x),
– Opdrukken op Shuto hand vanuit voorligsteun (30x),
– Opspringen vanuit hurkzit (30x),
– Buikspieroefeningen (lig / zit, 45x).
– In handstand staan met een partner of tegen de muur (30 seconden).

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen.

4e Kyu - Groene Band

Kihon:

Dachi – Standen:
– Shiko Dachi
– Tei Kokutsu Dachi
– Soegoshi Dachi
– Han Zenkutsu Dachi

Tsuki – Stoten en Slagen:
– Jodan Yonhon Nukite
– Chudan Yonhon Nukite
– Jodan Nihon Nukite (Me Tsuki)
– Ippon Nukite.

Uke – Weringen:
– Shuto Jodan Uke
– Shuto Soto Uke
– Shuto Uchi Uke
– Shuto Gedan Barai
– Chudan Hiji Uke

Geri – Schoppen:
– Jodan Uchi Mawashi Geri (Haisoku)
– Jodan Soto Mawashi Geri (Teisoku)
– Chudan Kake Mawashi Geri
– Jodan Kake Mawashi Geri (Kagato, Teisoku).

Kata:
– Pinan Sono San »»
– Pinan Sono Yon »»

Ido Geiko – Kihon in beweging:
Combinatie van standen, stoten, schoppen en weringen van tot nog toe geleerde technieken:
– Hidari Ashi Kumite No Kamae
– Oi Ashi met Oi Tsuki en Gyaku Tsuki
– Okuri Ashi met Jodan Uke en Tate Tsuki
– Fumi Ashi met Seiken Soto Uke en Seiken Kagi Tsuki
– Kosa Ashi met Mae Geri en Gyaku Tsuki, switch!
– Vijfde:  Zenutsu Dachi Kake wake uke, inkomen met mae geri. Rechts terugstappen Zenkutsu Dachi met Gedan Barai – terugkomen met Jodan Tsuki. 

Jiyu Kumite – Vechten:
Acht partijen van twee minuten.

Conditie en fysieke test:
– Rekoefeningen met verbetering van vorige niveau.
– Opdrukken op vuisten vanuit voorligsteun (35x),
– Opdrukken op Shuto hand vanuit voorligsteun (35x),
– Opspringen vanuit hurkzit (35x),
– Buikspieroefeningen (lig / zit, 50x).
– In handstand staan met een partner of tegen de muur (35 seconden).

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen.

3e Kyu - Groene Band met slip

Kihon:

Dachi – Standen:
– Moro Ashi Dachi.

Tsuki – Stoten en Slagen:
– Hiraken Tsuki (Jodan, Chudan)
– Hiraken Mawashi Uchi
– Hiraken Oroshi Uchi
– Hiraken Morote Jodan Uchi

Uke – Weringen:
Uke’s in combinatie met shuto’s:
– Seiken Jodan Uke (Shuto Sakotsu Uchi)
– Seiken Soto Uke (Shuto Ganmen Uchi)
– Seiken Uchi Uke (Shuto Sakotsu Uchi Komi)
– Seiken Gedan Barai (Shuto Uchi Uchi)
– Seiken Uchi Uke Gedan Barai (Shuto Hizo Uchi).

Geri – Schoppen:
– Jodan Kagato Geri
– Soto Kagato Otoshi Geri
– Uchi Kagato Otoshi Geri

Kata:
– Gekisai Dai »»
– Yantsu »»

Ido Geiko – Kihon in beweging:
Combinatie van standen, stoten, schoppen en weringen van tot nog toe geleerde technieken.

Jiyu Kumite – Vechten:
Acht partijen van twee minuten.

Conditie en fysieke test:
– Rekoefeningen met verbetering van vorige niveau.
– Opdrukken op vuisten vanuit voorligsteun (40x)
– Opdrukken op Shuto hand vanuit voorligsteun (40x)
– Opspringen vanuit hurkzit (40x)
– Buikspieroefeningen (lig / zit, 60x)
– In handstand staan met een partner of tegen de muur (40 seconden).

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen.

2e Kyu - Bruine Band

Kihon:

Dachi – Standen:
– In combinatie: Heisoku Dachi, Musubi Dachi, Uchi Hachiji Dachi, Heiko Dachi, Migi Sanchin Dachi, (draaien naar links in) Migi Kokutsu Dachi (Shuto Mawashi uke), Migi Neko Ashi Dachi (Tettsui Ganmen Uchi), Migi Tsuru Ashi Dashi (vuisten op elkaar), Kiba Dachi (Kake Wake Uke), Hidari Dako Zenkutsu Dachi (Hidari Gedan Barai), Migi Kake Dachi (Migi Uraken Oroshi Uchi, linker hand onder rechter elleboog, mawate), Hidari Moro Ashi Dachi (Morote Gedan Shuto Kake Uke), Naore of Yasume naar Fudo Dachi.

Tsuki – Stoten en Slagen:
– Jodan Koken Mawashi Uchi
– Chudan Koken Mawashi Uchi
– Gedan Koken Uchi
– Jodan Haito Uchi
– Gedan Mae Haito Uchi
– Morote Jodan Haito Uchi

Uke – Weringen:
– Jodan Koken Uke
– Chudan Koken Uchi Uke
– Gedan Koken Uke
– Haito Uchi Uke
– Haito Morote Uke

Geri – Schoppen:
– In combinatie: Mae Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri, Gedan Mawashi Geri, Chudan Mawashi Geri, Jodan Mawashi Geri, Ushiro Mawashi Geri, Oroshi Uchi Kagato Geri, Oroshi Soto Kagato Geri.

Kata:
– Pinan Sono Go »»
– Tensho

Ido Geiko – Kihon in beweging:
– Combinatie van standen, stoten, schoppen en weringen van tot nog toe geleerde technieken (Kiba Dachi, Geri’s).

Tameshi Wari – Breken:
– 1 Plank met armtechniek
– 1 plank met beentechniek

Jiyu Kumite – Vechten:
Tien partijen van twee minuten (goed niveau wedstrijd vechten).

Conditie en fysieke test:
– Rekoefeningen met verbetering van vorige niveau.
– Opdrukken op vuisten vanuit voorligsteun (45x)
– Opdrukken op Shuto hand vanuit voorligsteun (45x)
– Opspringen vanuit hurkzit (45x)
– Buikspieroefeningen (lig / zit, 65x)
– In handstand staan met een partner of tegen de muur (45 seconden)
– Voor- en achterwaarts springen (twee benen) over een band (10x).

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen.

1e Kyu - Bruine Band

Deelname aan proefexamen met goed gevolg.

Kihon:

Tsuki – Stoten en Slagen:
– Haishu Jodan Uchi
– Haishu Chudan Uchi
– Mae Chudan Hiji Ate
– Mae Jodan Hiji Ate

Uke – Weringen:
– Shuto Jodan Kake Uke
– Morote Shuto Jodan Kake Uke
– Morote Shuto Gedan Kake Uke
– verder in combinatie met: Shuto Uchi Uke, Shuto Soto Uke, Shuto Jodan Juji Uke, Shuto Gedan Juji Uke, Haito Uchi Uke.

Geri – Schoppen:
– Tobi Gyaku Mae Geri
– Tobi Oi Mae Geri
– Tobi Nidan Geri
– Tobi Yoko Geri

Kata:
– Gekisai Sho »»
– Saiha »»
– Juno sono ni »»

Ido Geiko – Kihon in beweging:
– Combinatie van geleerde technieken.

Tameshi Wari – Breken:
– Dames 1 plank, heren 2 planken met armtechniek
– 2 planken met beentechniek breken.

Jiyu Kumite – Vechten:
Tien partijen van twee minuten.

Conditie en fysieke test:
– Rekoefeningen met verbetering van vorige niveau.
– Opdrukken op vuisten vanuit voorligsteun (50x)
– Opdrukken op Shuto hand vanuit voorligsteun (50x)
– Opspringen vanuit hurkzit (50x)
– Buikspieroefeningen (lig / zit, 75x)
– Voor- en achterwaarts springen (twee benen) over een band (15x).

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen.

SHO DAN |

Algemene eisen:
– Minimum leeftijd is 16 jaar.
– Vorig examen minimaal 1 jaar terug.
– Deelname aan proefexamen met goed gevolg.
– Minimaal 3x centrale training (zowel Kata als Gevechtstraining).
– Persoonlijke ontwikkelingsverslag.
– V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag).
– Geldig EHBO diploma.

Kihon:

Tsuki – Stoten en Slagen:
– Ryoto Ken (Jodan, Chudan)
– Naka Yubi Ippon Ken (Jodan, Chudan)
– Oya Yubi Ippon Ken (Jodan, Chudan)
– Toho Uchi (Jodan)
– Keiko Uchi, Atama Tsuki (Mae, Yoko, Ushiro)

Uke – Weringen:
– Morote Seiken Uchi Uke met Osae Uke
– Morote Shuto Kake Uke
– Morote Shuto Gedan Uke
– Morote Jodan Shotei Uke
– Morote Gedan Shotei Uke
– Morote Koken Uke
– Morote Jodan Shuto Kake Uke
– Morote Jodan Shuto Juji Uke
– Morote Gedan Shuto Juji Uke
– Morote Jodan Kake Uke

Geri – Schoppen:
– Achtereenvolgens (alles Jodan) Mae Geri, Mawashi Geri, Ushiro Geri, Yoko Geri, Ushiro Mawashi Geri, Mawatte en terug.

Kata:
– Seienchin »»
– Oshiro no Kon »» (bo kata)
– Naifanchin-shodan »»

Tameshi Wari – Breken:
Diverse arm- en beentechnieken.

Jiyu Kumite – Vechten:
– Vijftien partijen van twee minuten.

Conditie en fysieke test:
– Voor- en achterwaarts springen (twee benen) over een stok die zelf wordt vastgehouden (10x).

Schriftelijk Examen:
– Kennis van de genoemde technieken en begrippen.
– Uit schrijven van een Kata.

NI DAN ||

Algemene eisen:
– Minimum leeftijd is 18 jaar.
– Vorig examen minimaal 2 jaar terug.
– Deelname aan trainingskamp in het vorige jaar.
– Minimaal 5x centrale training (zowel Kata als Gevechtstraining).
– Deelname aan activiteiten binnen de Nederlandse organisatie.
– Scheidsrechter B licentie.
– Persoonlijke voortgangsverslag.
– Motivatie brief.
– Brief van aanbeveling, van leraar.
– Recente V.O.G.
– Geldig EHBO diploma.

Kata:
– Garyu »»
– Seipai »»
– Shushi-no-kon »»
– Kumibo / Oshiro-no-kon »»
– Naifanchin Nidan »»

Tameshi Wari – Breken:
– Diverse arm- en beentechnieken.

Jiyu Kumite – Vechten:
Twintig partijen van twee minuten.

SAN DAN |||

Algemene eisen:
– Minimum leeftijd is 21 jaar.
– Vorig examen minimaal 3 jaar terug.
– Deelname aan trainingskampen in het vorige 2 jaren.
– Minimaal 5x centrale training (zowel Kata als Gevechtstraining)
– Deelname aan activiteiten binnen internationale organisatie.
– Scheidsrechter A licentie.
– Persoonlijk voortgangsverslag.
– Motivatie brief.
– Brief van aanbeveling, van leraar.
– Recente V.O.G.
– Geldig EHBO diploma.

Kata:
– Kanku »»
– Naifanchin Sandan »»
– Ryubi-no-kon »»

Tameshi Wari – Breken:
– Diverse arm- en beentechnieken.

Jiyu Kumite – Vechten:
Vijfentwintig partijen van twee minuten.

YON DAN ||||

Algemene eisen:
– Minimum leeftijd is 25 jaar
– Vorig examen minimaal 4 jaar terug.
– Deelname karatekampen in de vorige 3 jaren.
– Minimaal 3x centrale training (zowel Kata als Gevechtstraining).
– Deelname aan activiteiten binnen internationale organisatie.
– Internationaal Scheidsrechter.
– Persoonlijk voortgangsverslag.
– Motivatiebrief.
– Brief van aanbeveling, van twee leraren.
– Recente V.O.G.
– Geldig EHBO diploma.

Kata:
– Sushiho »»
– Kumibo / Shushi-no-kon »»
– Tawada no Sai Sho (Sai-kata) (optioneel voor Nederland)

Tameshi Wari – Breken:
– Diverse arm- en beentechnieken.

Jiyu Kumite – Vechten:
Vijfentwintig partijen van twee minuten.